Αρχική » » Εγκληματίες και προδότες Μέρος 4ο - Κρυπτοφασιστικές Οργανώσεις

Εγκληματίες και προδότες Μέρος 4ο - Κρυπτοφασιστικές Οργανώσεις

{[['']]}

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 


Κρυπτοφασιστικές Οργανώσεις

Η ανοιχτή συνεργασία των προδοτικών Κυβερνήσεων, του ΕΔΕΣ και των φασιστικών οργανώσεων με τους καταχτητές ήταν μια μορφή προδοσίας που προκαλεί το βαθύτατο μίσος του λαού.
Πλάι στην παράταξη αυτή πολύ νωρίς παρουσιάζεται μια σειρά από οργανώσεις με «παράνομο» τύπο που μιλάει για την Εθνική μας απελευθέρωση και τη μεγάλη Ελλάδα. Κάνουν πως είναι κατά των Γερμανών, κάνουν πως είναι φανατικοί φίλοι των συμμάχων από τους όποιους περιμένουν τη λευτεριά τους, αντιπροσωπεύουν την Κυβέρνηση Καϊρου και είναι προ παντός φανατικοί εχθροί του Εθνικοαπελευθερωτικού Μετώπου.

Στη συγκεκριμένη ανάλυση της δράσης των οργανώσεων αυτών θα δούμε τι ακριβώς είναι κι αν εξυπηρετούν τον  Ελληνικό Λαό, το συμμαχικό αγώνα ή τον καταχτητή.

Οι οργανώσεις αυτές αποτέλεσαν  ένα συνασπισμό με τον τίτλο Πανελλήνιος Απελευθερωτικός Συνασπισμός «ΠΑΣ» που περιλαμβάνει την Εθνική Δράση, την Αγωνιζομένη Ελλάδα, την Τρίαινα, την Ιερή Φάλαγγα, την ΠΕΑΝ, την X, το Εθνικό Κομιτάτο, τα Ε.Ε.Ε. και δύο τρεις άλλες χωρίς σημασία οργανώσεις.

Υποτίθεται πως οργανώσεις που αποτελούν ένα συνασπισμό δεν μπορούν να ‘χουν θεμελιακές προγραμματικές διαφορές μεταξύ τους και κατά συνέπεια ο ΠΑΣ θα πρέπει να παρθεί σαν συνασπισμός του οποίου οι οργανώσεις έχουν αλληλέγγυα ευθύνη η μια για την άλλη.
Ενα κοινό χαρακτηριστικά των οργανώσεων του ΠΑΣ είναι το ότι χρηματοδοτούνται πλούσια από ορισμένους έμπορους και βιομηχανικούς κύκλους των όποιων τα συμφέροντα εξυπηρετούν. Αυτό το μαθαίνουμε από το εσωοργανωτικό δελτίο της Τρίαινας που είναι από τα σημαντικά τμήματα του ΠΑΣ. Να τί διαβάζουμε εκεί επί λέξει: «Το μοίρασμα των χρημάτων στις οργανώσεις του ΠΑΣ, έγινε ανάλογα με την αντικομουνιστική δράση που είχε να παρουσιάσει η κάθε οργάνωση. Η K.Ε. της οργάνωσής μας αποφάσισε να μη δεχθεί χρήματα από τους κεφαλαιοκρατικούς αυτούς κύκλους που χρηματοδοτούν τον ΠΑΣ γιατί οι κύκλοι αυτοί υποστηρίζουν μόνο τα δικά τους συμφέροντα». 

Δεν εξετάζουμε εδώ τον ψεύτικο ισχυρισμό της Τρίαινας πως δεν πήρε λεφτά και τους ευνόητους λόγους για τους όποιους διαμαρτύρεται. Μας ενδιαφέρει μόνον η διαπίστωση πως ο ΠΑΣ χρηματοδοτείται από κεφαλαιοκρατικούς κύκλους των όποιων εξυπηρετεί τα συμφέροντα και πως η μοιρασιά γίνεται ανάλογα με την αντικομουνιστική δράση που έχει να παρουσιάσει η κάθε οργάνωση του ΠΑΣ.

Εχουμε ύπ' όψει μας τη σύσκεψη που έγινε τα τέλη Οκτώμβρη του 43 και που πήραν μέρος 16 μεγάλοι εμποροβιομηχανικοί παράγοντες του τόπου. Σ' αυτήν αποφασίστηκε να διατεθεί το ποσόν 5 δισεκατομμυρίων τότε για την ίδρυση συνασπισμού Αντιεαμικών οργανώσεων, με σκοπό το χτύπημα του Ε.Α.Μ. Πρόκειται για τους ίδιους οικονομικούς παράγοντες που χρηματοδότησαν με 1Ο.ΌΟΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ και τα Τάγματα Ασφαλείας.

Υστερα από τη σύσκεψη αυτή μαζεύτηκαν οι αρχηγοί των Αντιεαμικών οργανώσεων ο Παπαγεωργίου και Διάμεσης από τον ΕΔΕΣ, ο Καστάνης της Ιερής Φάλαγγας, ο Γρίβας της X, ο Βεντήρης της PAN, ο Σιφναίος και ο Παπάς της ΕΔ, ο Κυρτσόγλου της Τρίαινας, ο Κυριακάκης, Οικονομίδης και άλλοι. Εγινε πλατειά συζήτηση για το συνασπισμό της δράσης κατά του Ε.Α.Μ. και αποφασίστηκε η ίδρυση του ΠΑΣ.

Ο ΕΔΕΣ διατηρώντας στενή επαφή δεν μπήκε οργανωτικά στον ΠΑΣ γιατί είχε πολύ εκτεθεί με τη συνεργασία του με τούς καταχτητές. Το ίδιο και η PAN . Το πρόγραμμα συντονισμού της Αντιεαμικής δράσης που ενέκριναν οι οργανώσεις του ΠΑΣ στην ιδρυτική του σύσκεψη ήταν τούτο.

1) Να εφοδιαστούν τα μέλη τους με άδεια οπλοφορίας, αφού συνάξουν απειλητική επιστολή δήθεν του ΕΑΜ για να δικαιολογείται η οπλοφορία. Το  υπουργ. Εσωτερικών θα έδινε σχετική εντολή στην Ειδική Ασφάλεια.

2) Να κυκλοφορεί σε όλες τις συνοικίες κάθε βράδυ περίπολος από 10-15 μέλη των συνεργαζομένων στον ΠΑΣ οργανώσεων. Μερικά από τα μέλη αυτά να οπλοφορούν. Σε συνεννόηση με τα Αστυνομικά Τμήματα να ακολουθεί σε απόσταση περίπολος Ασφαλείας που θα επεμβαίνει, θα πιάνει και θα καταπνίγει κάθε Εαμική εκδήλωση.

3) Να προσκομισθεί κατάσταση Εαμιτών κάθε συνοικίας για να γίνει συγκεντρωτική κατάσταση που θα παραδοθεί στην Ειδική Ασφάλεια για συλλήψεις.

4) Να συγκροτηθούν εκτελεστικά αποσπάσματα για εκτελέσεις υποδεικνυομένων  Εαμιτών.

5) Ορίζεται σε πιο Αστυνομικό Τμήμα θα καταφεύγουν και ποιους Αξιωματικούς θα ζητούν για παροχή επείγουσας ενίσχυσης. Για τα Τμήμα όρισαν τον  Υπαστυνόμο Τσέκο.

Αυτός είναι ο Εθνικός Αγώνας του ΠΑΣ. Υπάρχει στη χώρα μας καταχτητής, στενάζει ο Λαός μας και εξοντώνεται, αγωνίζεται τον τιτάνιο αγώνα για την απελευθέρωση του. Ολα αυτά δεν υπάρχουν για τον ΠΑΣ και για τους Εμποροβιομηχάνους που τον χρηματοδοτούν. Υπάρχουν μόνον κομμουνιστές και  Εαμίτες για εξόντωση.

Ας δούμε τώρα στην καθημερινή πράξη πώς κάνουν τον Εθνικό τους αγώνα δηλαδή πώς εφαρμόζουν την πάρα πάνω απόφαση τους. Η οργάνωση X είναι η ποιο δυναμική οργάνωση που έχει ο ΠΑΣ. Ο επιτελάρχης της Μπουσμπουρέλης βρίσκεται στo Κάιρο από 2 μήνες και θα κόβεται κι’ αυτός για την εθνική ενότητα. Ο αρχηγός της Αντισυνταγματάρχης Γρίβας σε σύσκεψη στελεχών του στις 19-2-44 δηλώνει τα εξής: «Η πίστης μας στον πατριωτικό αγώνα για την εξόντωση του κουμμουνισμού είναι ακλόνητη. Για το σκοπό αυτό βοηθούμε έκ του Αφανούς τά έργο των Σωμάτων Ασφαλείας καί συντονίζουμε τή δράση μας κατά συνοικίας μέ τίς άλλες Εθνικές όργανώσεις. Ή κυβέρνη οη τού Κάιρου είναι έν γνώσει τής ένώσεως όλων των ’Εθνικών όργανώσεων καί τήν έπιδοκιμάζει  Απολύτως».

Το αν οι σύμμαχοι αποκήρυξαν αυτά τα όργανα σαν όργανα στην Υπηρεσία του κοινού εχθρού του κατακτητή, αυτό δεν έχει σημασία για τον ΠΑΣ και τη X. Αν το Λονδίνο δήλωσε πώς δεν πρέπει να γίνεται διάκρισης Ανάμεσα σε κομμουνιστές και Εθνικόφρονες, αυτό ο ΠΑΣ δεν το λογαριάζει. Και όμως σε όλα τα έντυπα του τονίζει πώς κάνει αγώνα εθνικό πλάι στους Μεγάλους μας Συμμάχους.

Πιστά στις διαταγές του Αρχηγού τους και εκτελώντας τις διαταγές του ΠΑΣ τα όργανα της Χ σ’ όλες τις συνοικίες αναπτύσσουν έντονο χαφιεδική δράση.
Κάνουν εξακριβώσεις και ετοιμάζουν τους καταλόγους για τα έκτακτα τοπικά στρατοδικεία του Λάμπου και του Μπός που εκτελούν επί τόπου δεκάδες Ελληνες. Αμα τους έρχεται βολικό κάνουν και οι ίδιοι επιδρομές.  

Ο λοχαγός Σταυρόπουλος επικεφαλής τάγματος της X έκανε επιδρομή στου Γκύζη στις αρχές του Φλεβάρη. Σκότωσε, τραυμάτισε, έδειρε και μάζεψε 50 πολίτες που τούς άφησε αφού τους ξυλοκόπησε άγρια. Είναι χαρακτηριστικό πως ο ίδιος και οι οπαδοί του φορούσαν στην επιδρομή προσωπίδες για να μην αναγνωρίζονται προσπαθώντας να σκεπάσουν τις άτιμες πράξεις   τους εναντίον του λαού.

Στην επιδρομή των Γερμανοτσολιάδων και του Μπουραντά στις βορειοανατολικές συνοικίες της Αθήνας στις 21-23 Απρίλη οι αλήτες αρχηγοί του Παγκρατίου Αλέκος και Νίκος Παπαγεωργίου μαζί με τους οπαδούς τους πήραν ενεργό μέρος. Είχαν έτοιμους τους καταλόγους για συλλήψεις και θέριζαν τον κόσμο με τα πολυβόλα τους. Οι ίδιοι Παπαγεωργίου έχουν κάνει σειρά συλλήψεις στο Παγκράτι Λαϊκών αγωνιστών που τους οδηγούν στα Τάγματα των Τσολιάδων όπου τους υποβάλουν σε φρικώδη βασανιστήρια. 

Αναφέρουμε για δείγμα την περίπτωση του ήρωα αγωνιστή  Αργυράκη. Τον έπιασαν, τον οδήγησαν στα Τάγματα και του ξερίζωσαν τα δόντια και τα νύχια για να μαρτυρήσει. Ο ηρωικός μας συναγωνιστής πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια. 

Οι σχέσεις της X με τα τάγματα των Γερμανοτσολιάδων είναι στενότατες. Ο Κουρκουλάκος από τους Ιδρυτές της X είναι τώρα επικεφαλής Συν/τος Τσολιάδων στην Πάτρα. Όλοι οι αξιωματικοί της X είναι ουσιαστικά και Αξιωματικοί Τσολιάδων. Ο Ταγματάρχης Μανωλάκος των Τσολιάδων ήταν και επικεφαλής Τάγματος X. Ο υπολοχαγός Παντελόπουλος κατατάχτηκε και  μυστικά στα Τάγματα Ασφαλείας και είναι ταυτόχρονα και Διοικητής του Τάγματος X στα Σεπόλια. Ο αδελφός του Σταυρόπουλου Ταγ/χης είναι και υπασπιστής του Ντερτιλή και ανακριτής - βασανιστής στα Τάγματα Ασφαλείας.

Ομάδες X στα Πετράλωνα με ταυτότητες υπογεγραμμένες από το Σίμαναν σε συνεργασία με τον Αστυνόμο των Μηχανοκινήτων Μπιτούνι έχουν κάνει εκατοντάδες συλλήψεις, παρέδωσαν πολλούς στους Γερμανούς και εκτέλεσαν άναντρα τους αγωνιστές Γρηγόρη Κότστρα και Αντωνιάδη. Είναι χαρακτηριστικό πώς η X συνεργάζεται στενότατα με τον ΕΔΕΣ και στις συσκέψεις των επιτελών της παίρνει μέρος και ο γνωστός Παναγιωτόπουλος αρχηγός εκτελεστικής ομάδας του ΕΔΕΣ στην Ειδική Ασφάλεια. 
Αυτή σε γενικές γραμμές είναι η Εθνική δράση της X. Οι έμποροι και βιομήχανοι του ΠΑΣ θα είναι ικανοποιημένοι και θα σκέφτονται πως τα λεφτά τους δεν πάνε χαμένα.

Η Ιερή Φάλαγγα, οργάνωση του ΠΑΣ, έχει μεγάλη επιρροή στο συνασπισμό και πήρε μάλιστα την πλειοψηφία στις εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η επιρροή αυτή της Ι.Φ. μέσα στο συνασπισμό είναι πολύ αποκαλυπτική γιατί δείχνει πως ο ΠΑΣ σέρνεται ανοιχτά από τον Ντερτιλή και ξεσκεπάζεται σαν τυφλό όργανο των Ραλλοταβουλάρηδων.
Αρχηγός της Ι.Φ. είναι ο Ταγματάρχης Καστάνης. Αποτυχημένος παλιός Υπαξιωματικός παίρνει γαλόνια και γίνεται Ταγ/χης στην εποχή της δουλείας. Τα γαλόνια του τα δίνει ο Ντερτιλής που τον κάνει και υπασπιστή του. Σε ειδική σύσκεψη εξετάστηκε το ζήτημα αυτό των σχέσεων Καστανή-Ντερτιλή μα εξηγήθηκε πως ο άνθρωπος πήγε στο Ντερντιλή για να πάρει τα γαλόνια του και αυτό κρίθηκε από τον ΠΑΣ πως δεν έχει σημασία. Μέσω του Καστάνη ο Ντερτιλής και ο Λάμπου ουσιαστικά διευθύνουν τον ΠΑΣ που σημαίνει μια φανερή αποτυχία στην προσπάθεια τους να ξεχωρίσουν τις ευθύνες τους απ’ το συγκρότημα των προδοτών.

Η Ι.Φ. δεν έχει παρά ελάχιστα μέλη στην οργάνωση της που η δράση τους είναι παρόμοια με τις άλλες οργανώσεις. Αναφέρουμε μόνο πως μέλη της είναι οι περίφημοι Πανωλιασκέοι που αποτελούν την ειδική ασφάλεια των Τμημάτων Ασφαλείας δηλαδή τσολιάδες με πολιτικά που χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια στα τάγματα και για δήμιοι με ειδικότητα στο κρέμασμα Πατριωτών.

Οταν πριν δύο μήνες η οργή των προδομένων από τους Πανωλιασκέους ξεπάστρεψε ένα από τα καθάρματα αυτά, επακολούθησε κηδεία μεγάλη. Πλάι στο Ντερτιλή ακολουθούσε ο Καστάνης και τα μέλη της Ι.Φ. Ενα μεγάλο στεφάνι κατατέθηκε που έγραφε; «Ή Ιερή Φάλαγγα στό ήρωϊκό της τέκνο Πανωλιάσκο». Για το «ηρωικό» αυτό παιδί της Ι. Φ. και του ΠΑΣ ο Σίμαναν διέταξε να σκοτώσουν 50 ήρωες κομμουνιστές από εκείνους που οργάνωσαν την πάλη εναντίον του καταχτητή. Είχαν παραδοθεί στον Σίμαναν από τα ηρωικά αυτά τέκνα του ΠΑΣ.

Η ΠΕΑΝ φτιάχτηκε από τον Περίκο το 1942 σε συνεργασία με τον αρχηγό του Ενωτικού κόμματος Π. Κανελλόπουλο Είχε σαν πρόγραμμά της να χτυπήσει τον κατακτητή. Στράφηκε από την αρχή εναντίον των οργάνων του καταχτητή και έχει στο ενεργητικό της την ανατίναξη της φασιστικής οργάνωσης ΕΣΠΟ και μερικά άλλα μικροσαμποτάζ. Οι αρχηγοί της Περίκος και Σκούρας πιάστηκαν και εκτελέστηκαν από τούς καταχτητές.

Οι διάδοχοί τους στην αρχηγία της οργάνωσης όχι μόνον δεν συνέχισαν το δρόμο που χάραξαν oι αρχηγοί τους αλλά τράβηξαν τελείως αντίθετο δρόμο. Καμιά πράξη κατά του καταχτητή. Ολη η οργάνωση για το χτύπημα του ΕΑΜ. Συνασπίστηκε με τη X, με τον EΔΕΣ και με την Εθνική Δράση της όποιας κατάντησε η  πληρωμένη Νεολαία της. Για τη δράση της πήραν ο Μπαγλανέας και οι άλλοι αρχηγίσκοι 180 εκατομμύρια το Φλεβάρη.

Σε σχετικές συζητήσεις μελών της οργάνωσης για τις ιδεολογικές αυτές ασυνέπειες, για την προσκόλλησή της στην Τεταρτοαυγουστιανή Εθνική δράση ο Μπαγλανέας δήλωνε ξετσίπωτα τα εξής: «Δεν βαριέσαι τη δουλειά μας να κάνουμε. Ολα τα άλλα είναι κουροφέξαλα». Συνεπής στις δηλώσεις του αυτές τράβηξε για την αναζήτηση λιρών και κατέφυγε στη γνωστή πηγή από την Ηπειρο άπ’ όπου χρηματοδοτείται προσωπικά με 15 λίρες το μήνα. Οι συναρχηγοί του εδώ υπογράφουν σύμφωνο για Αστικοδημοκρατικό μέτωπο και εισπράττουν 10 λίρες το μήνα ενώ ταυτόχρονα βρίσκονται και στον ΠΑΣ απ’ όπου χρηματοδοτούνται και αποτελούν την Νεολαία της Ε.Δ. και όλου του ΠΑΣ.

Η δράση τους είναι ανάλογη με τις μεγάλες εισπράξεις. Όλα τα στελέχη της είναι εφοδιασμένα με άδειες κυκλοφορίας από την ειδική ασφάλεια, Στις 15-2-44 περνούν μέρος στην επιδρομή κατά του Γκύζη. Ο Μπαγλανέας σε σχετική συζήτηση έλεγε: «Πείτε στα  παιδιά να κυνηγήσουν τους Εαμίτες για να εξασκηθούν και  λιγάκι και για να γελάσουμε».

Ο περίφημος Τζένος Ιωαννίδης σπουδαστής της Ανώτατης Εμπορικής Σχολής, καθοδηγητής του Γυναικείου τμήματος και του Κέντρου νέων, ανήκει στην Ειδική Ασφάλεια. Μαζί με τον Πεπονή, το Σαπουνάκη και άλλους παίρνουν μέρος σ’ όλες τις επιδρομές της X και μετέβαλαν την Ανωτάτη Εμπορική Σχολή σε τόπο βασανιστηρίων. Δουλειά δική τους είναι τα άγρια βασανιστήρια που έκαναν στον αγωνιστή Κοσμά.

Εχουμε ύπ’ όψει μας δύο εγκύκλιες που στέλνει ο Αλεξιάδης στο Κέντρο νέων για την παρακολούθηση και εκτέλεση των μελών της ΕΠΟΝ. 

Παράλληλα οι Πεανίτες για ν’ αυξήσουν τις εισπράξεις τους έχουν στενές σχέσεις με ορισμένους κύκλους του εξωτερικού και με την εντολή τους ο Μούρτος σε συνεννόηση με τη Γενική Ασφάλεια έβγαλε και δημοσίευσε το πλαστό δελτίο του Κλάρα για διαρρήξεις, κλοπές κλπ. Η αρθρογραφία του από τη «Δόξα» είναι ανάλογη με τις αμοιβές του. Αγώνας κατά των καταχτητών στα χαρτιά και αγώνας με το πιστόλι και με την παράδοση στους Γερμανούς εκείνων που αγωνίζονται κατά του καταχτητή. Παρόμοια είναι και η δράση όλων των οργανώσεων του ΠΑΣ.

Η Τρίαινα που διαμαρτύρεται γιατί παίρνει μόνον 30 εκατομμύρια βάζει τα δυνατά της να παρουσιάσει δράση για να αυξηθεί η επιχορήγηση της. Στο ύπ’ αριθ 4 φύλλο της έκδοση του Υφυπουργείου Στρατ/κών δημοσιεύει τη φωτογραφία «του αγρίως δολοφονηθέντος» ηρωικού συναγωνιστή της Ταγματάρχου Μανωλώκου. Ο Ταγ/χης στα Τάγματα των Γερμάνοτσολιάδων Μανωλάκος σκοτώθηκε πάνω στην προδοτική υπηρεσία του για λογαριασμό των καταχτητών που τον πλήρωναν. Πήγε με το πιστόλι στο χέρι να πιάσει Αγωνιστές που έγραφαν συνθήματα κατά των Γερμανών για να τους παραδώσει στα Αφεντικά του. Για τον ηρωικό συναγωνιστή του Κυρτσόγλου και του ΠΑΣ οι Γερμανοί έδωσαν στους Πανωλιασχέους πέντε κρατούμενους συναγωνιστές επιστήμονες που τους κρέμασαν.

Ηταν τόση η αγανάχτηση του λαού που ο ΠΑΣ διέταξε την Τρίαινα να αποσύρει το 4 φύλλο από την κυκλοφορία και να βγάλει άλλο που στη θέση της φωτογραφίας του προδότη να μας δίνει τις ευχές της για καλή Ανάσταση.

Η Τρίαινα και ο Αρχηγός της καθοδηγούνται απ’ ευθείας από το στρατηγό Γιαννουκάκο του υπουργείου Εσωτερικών το δεξί χέρι του Τοβουλάρη. Τώρα ετοιμάζει να βγάλει και Τάγμα στην Πελοπόννησο που καθώς λέει ο Κυρτσόγλου θα έχει την υποστήριξη των Γερμανοτσολιάδων, του Γιαννουκάκου και του Κουρκουλά ενώ παράλληλα θα υποστηρίζεται και από το εξωτερικό όπως λέει.

Μερικοί τίμιοι κατώτεροι αξιωματικοί που ακολουθούν τον απατεώνα αρχηγό της Τρίαινας πρέπει το συντομότερο να χωρίσουν τις ευθύνες τους απ’ αυτόν.

Εχουμε υπ’ όψιν  μας το κείμενο μιας προκήρυξης του Εθνικού Κομιτάτου που κυκλοφόρησε στα μέλη του την Πρωτοχρονιά. Το περιεχόμενο είναι ανάλογο με τις γενικές κατευθύνσεις του ΠΑΣ. Συνιστά στα μέλη στενή συνεργασία και συντονισμό δράσης με όλες τις εθνικιστικές οργανώσεις και ιδιαίτερα τον ΕΔΕΣ τη X και τη ΡΑΠ. Προτρέπει τα μέλη του να έχουν θανάσιμο μίσος εναντίον των κομμουνιστών τους οποίους θα πρέπει να μισούν περισσότερο και από τους καταχτητές. 

Αυτή είναι η δράση των οργανώσεων του ΠΑΣ. Χωρίς καμιά οργανωτική συγκρότηση με μερικές δεκάδες μέλη και περισσότερα δεκάδες δισεκατομμύρια πού τρώνε άνετα οι αρχηγοί και υπαρχηγοί τους, πληρώνουν μερικά παιδιά που με την προστασία της Ειδικής γράφουν τα συνθήματά τους στους τοίχους και μερικούς δολοφόνους που σκοτώνουν «εκ του ασφαλούς» εκείνους που Αγωνίζονται κατά των καταχτητών. Συντάσσουν καταλόγους για συλλήψεις και εκτελέσεις, κάνουν επιδρομές στις συνοικίες και βοηθούν με όλα τους τα μέσα τον καταχτητή. Αυτό λέγεται Εθνικός Αγώνας,

Η οργάνωση της PAN που δεν μετέχει επίσημα στον ΠΑΣ, αλλά συνεργάζεται με τις διάφορες οργανώσεις που τον αποτελούν, αποτελείται από ολιγάριθμους Αξιωματικούς. Η δουλειά τους είναι να οργανώνουν μαζί με τα εθνικά επαναστατικά σώματα ΕΕΣ την προδοσία της Πελοποννήσου. Παίρνουν ανοιχτά μέρος στις συγκεντρώσεις του Επιτελείου του Παπαδόγκωνα. Στο ξενοδοχείο της Φλωρεντίας που έχει επιταχθεί από τους Γερμανούς για να στεγάζει τους προδότες στρατιωτικούς της Πελοποννήσου γίνονται συχνά τέτοιες στρατιωτικές συγκεντρώσεις. Επειδή στο επάνω πάτωμα κάθονται και Γερμανοί βλέπει κανείς στις συγκεντρώσεις αυτές τσολιάδες, Αξιωματικούς, γερμανούς και ότι άλλο θέλει. Τα μέλη της PAN βρίσκονται κυρίως μέσα στις τάξεις του Παπαδόγκωνα.

Η Εθνική Δράση δεν πρόκειται να μας απασχολήσει σαν οργάνωση ορισμένων αρχοντόπαιδων που στο Κολωνάκι με τα πιστόλια στο χέρι υποχρεώνουν τους πολίτες να σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Ούτε η δράση του φοιτητή Γκίκα στο Κολωνάκι, ούτε τα παιδιά των 16 χρόνων που με τα πιστόλια στο χέρι στο Φάληρο και τις Γερμανικές ταυτότητες στην τσέπη κάνουν έρευνα στους δρόμους.

Αυτές είναι οι γνωστές εμφανίσεις του ΠΑΣ, με τις πλάτες της Ειδικής και των Γερμανών.

H Ε. Δ. απασχολεί τον Ελληνικό Λαό σαν επιτελείο της κρυπτό-φασιστικής αντίδρασης που θέλει να μας φέρει όχι έναν, αλλά πολλούς Μανιαδάκηδες.

Πρόκειται για τους στενούς συνεργάτες των γερμανών στο οικονομικό επίπεδο που επεκτείνουν τη συνεργασία τους και στο επίπεδο της κατ' ευθείαν εξόντωσης του Λαού. Πάνω σ’ αυτό, τα συμφέροντα τους συμπίπτουν απόλυτα και τους ενώνουν στενά. Οι Γερμανοί πνίγουν στο αίμα το λαό για να συνεχίσουν την κατάχτησή τους και οι συνεργάτες τους για να μπορέσουν να κυριαρχήσουν με τη βοήθεια των γερμανών τσακίζοντας την πρωτοπορία του αγωνιζόμενου έθνους 

Οι Μαρκοζίνηδες, οι Ζαλοκώστηδες, οι Κωστόπουλοι, οι Καραβασίληδες, οι μεγαλέμποροι και μεγαλοβιομήχαναι, οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι επιμελητηρίων, οι τεταρτοαυγουστιανοί πολιτικοί, στρατιωτικοί, δημοσιογράφοι και καθηγητές Πανεπιστημίου μας είναι πέρα για πέρα γνωστοί αυτοί και η σκοτεινή τους δράση.

Μα το παιγνίδι της συνεργασίας τους με τους γερμανούς δεν πρόκειται να τους βγει σε καλό. Οι προσπάθειές τους  να μην πραγματοποιηθεί η εθνική ενότητα κατά των καταχτητών και των προδοτών θα αποδειχτεί μάταιη μπροστά στην ακλόνητη θέληση του 'Ελληνικού λαού να λευτερωθεί από τον βάρβαρο καταχτητή και τα απαίσια όργανά του.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ
Μοιράσου το :

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © ΙΣΤΟΡΙΑ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger