Αρχική » » Ν. Καρκάνη: Οι δοσίλογοι της κατοχής - Δίκες - Παρωδία (Ντοκουμέντα, αποκαλύψεις, μαρτυρίες) Μέρος 12ο

Ν. Καρκάνη: Οι δοσίλογοι της κατοχής - Δίκες - Παρωδία (Ντοκουμέντα, αποκαλύψεις, μαρτυρίες) Μέρος 12ο

{[['']]}
 I. Ράλλης και ΕΔΕΣ

O μάρτυρας υπεράσπισης αντιστράτηγος Παναγάκος στην κατάθεσή του είπε ότι οι συνθηκολογήσαντες στρατηγοί δικαιούνται της ευγνωμοσύνης του Εθνους!

Επίτροπος. Στρατηγέ, ενθυμείσθε την περίπτωση του στρατηγού Νέυ; Εκυκλώθη, έχασε 7 χιλ. άνδρας. κατεστράφη αλλά δεν συνθηκολόγησε!

Ράλλης. Γνωρίζετε όταν εσχηματϊσθησαν τα Τάγματα Ασφαλείας εάν ομίλησα μετά των ανωτάτων αξιωματικών και εάν εδέχθησαν όλοι η τουλάχιστον οι περισσότεροι εκ τούτων τον σχηματισμόν των;

Μάρτ. Γνωρίζω ότι συνηντήθηκε και ομιλήσατε σχετικώς με τους στρατηγούς Παπαδόπουλον και Παπακωνσταντίνου...

Ράλλης. Τον Πιτσίκαν...

Μάρτ. Μάλιστα, τον Πιτσίκαν, Λάβδαν και άλλους ανώτερους αξιωματικούς και ξέρω ότι τα ήθελαν και αυτοί τα Τάγματα Ασφαλείας. άλλα δεν είχαν το θάρρος και την δύναμιν ν' αναλάβουν την πρωτοβουλίαν. Ηθελον να γίνει τούτο αναλώμασι ενός τρίτου.

Ράλλης. Γνωρίζετε αν εις τας εθνικάς οργανώσεις εις τας Πάτρας απέστειλα εις τον τότε νομάρχην Τσάκωνα μεγάλα χρηματικά ποσά και ποια;

Μάρτ. Εις τας Πάτρας γνωρίζω ότι είχαν πάει οι ανώτατοι άξιωματικοί Ζερβέας. Μπακογιάννης και Κουρκουλάκος να οργανώσουν Τάγματα Ασφαλείας κατά του ΕΑΜ και εκεί εστάλησαν 200 εκατομμύρια δια του νομάρχου Πατρών, τα όποια κατά μέγα μέρος εχρησιμοποιήθησαν υπό τον προαναφερθέντων αξιωματικών δια την οργάνωσιν ταγμάτων κατά των ανταρτών.

Για τον Μπακογιάννη λέει ότι μαζί με το Ζερβέα και Κουρκουλάκο πήγαν στην Πάτρα για να οργανώσουν σώματα Ασφαλείας, ότι ήλθαν σε συνεννόηση με άγγλους αξιωματικούς, έκαναν κατασκοπία και... σαμποτάζ. Οι Άγγλοι δεν τους έδωσαν όπλα. αλλά τους είπαν; Πάρτε όσα χρήματα θέλετε για να προμηθευθείτε όπλα...

Καλείται ο μάρτυρας υπεράσπισης Βουζουναράς. μέλος της διοικούσης επιτροπής του ΕΔΕΣ. που καταθέτει ότι ο ίδιος, ο Ιω. Μαντζούκας. ο Κ. Ροδοκανάκης και άλλοι της διοικήσεως του ΕΔΕΣ. ήλθαν σ' επαφή με το Ράλλη το Μάιο του 1943. «Απετέλη. συνεχίζει ο μάρτυρας, δι' ημάς εγγύησιν η προσωπικότης του Ράλλη. Η εντύπωσης μας ήτο ότι δεν υπήρχε πρόθεσις προδοσίας ή εξυπηρετήσεως του εχθρού. Εζητήσαμεν την τοποθέτησιν ορισμένων αξιωματικών εις ορισμένας θέσεις. Και μας έκαμε αυτήν την εξυπηρέτησιν. Μας διηυκόλυνε, διόριζε ανθρώπους της οργανώσεως του ΕΔΕΣ κλπ.».

Συνεχίζοντας λέει ότι ο ΕΔΕΣ αντιδρούσε για την παραίτηση του Ράλλη, γιατί η κυβέρνησή του εξυπηρετούσε τον αγώνα του ΕΔΕΣ.

Ράλλης. Μήπως αξιωματικούς της οργανώσεώς σας που είχαν φυλακισθεί, τους αποφυλάκισα εγώ;

Μάρτ. Μάλιστα. Όπως ο συνταγματάρχης Παπαγεωργίου, ο Παπαθανασόπουλος...

Επίτροπος. Πώς ελέγετο ο Παπαθανασόπουλος αυτός;

Μάρτ. Χαράλαμπος...

Επιτρ. Και λέγεται  εθνυαστική οργάνωση αυτή;

Μάρτ. Απεχώρησε άργότερον.

Επιτρ. Διότι αν ελέγετο έθνυαστική οργάνωσις αυτή με αυτό το πρόσωπον, δεν ξέρω τι ήτο.

Κατόπιν ο μάρτυρας αναφέρει ότι ο Ράλλης έστειλε όπλα στις «εθνικιστικές» ομάδες της Μακεδονίας του Βαή, ότι ο Ράλλης και ο Ταβουλάρης ήξεραν των αρχηγό του ΕΔΕΣ. Επίσης ο Ράλλης κατετόπιζε την οργάνωση αυτή και ότι εν γνώσει του υπήρχε πομπός του ΕΔΕΣ μέσα στα Παλιά Ανάκτορα.
Κατόπιν ο μάρτυρας λέει ότι ο τότε υπουργός Γέροντας έδινε στην οργάνωση αυτή δεκάδες εισιτήρια των σιδηροδρόμων δωρεάν και διευκόλυνε τις μεταφορές των μελών της, πως και ο Καραπάνος έδινε φάρμακα, έστελνε γιατρούς κλπ. Τέλος ο μάρτυρας λέει ότι ο Ράλλης εξυπηρέτησε τα εθνικά συμφέροντα!...

Σε συνέχεια στη συνεδρίαση του δικαστηρίου των δοσίλογων εξετάσθηκε ο μάρτυρας υπερασπίσεως Μητροπολίτης Ιωαννίνων Σπυρίδων, που καταθέτει ότι υπό την πίεση της «κοινής γνώμης» και των στρατιωτικών έκαμε διάφορα διαβήματα για ν’ αποφευχθεί η καταστροφή τού στρατού. Με το πνεύμα αυτό ο Μητροπολίτης συνάντησε τον Τσολάκογλου. Ο Μπάκος, τον οποίο επίσης είδε, τον εξουσιοδότησε «εν λευκώ» για κάθε ενέργεια και υπόγραψε και για το Δεμέστιχα, για τον οποίο είπε ότι είχε εντολή από προηγούμενη συνάντηση. Τότε συντάχθηκε και σχέδιο τηλεγραφήματος προς το Χίτλερ περί παραδόσεως, που στάλθηκε στον Τσολάκογλου. Ο Μητροπολίτης επιμένει ότι η επίτευξη της ανακωχής με τους Γερμανούς ήταν κατόρθωμα προς τιμήν των στρατηγών.

Σ’ ερώτηση του Ράλλη, ο μάρτυρας απαντάει: «Η βαθεία πεποίθησις την οποίαν απεκόμισα εξ όσων επαφών είχα με την κυβέρνησιν τότε, εις πολλάς θλιβερός περιστάσεις, ήτο ότι οι κυβερνώντες ήσαν οι μάρτυρες οι όποιοι εσήκωναν εις τους ώμους των τον σταυρόν του μαρτυρίου».

Κατόπιν ο Ιωαννίνων λέει: «Ερωτηθείς από τους στρατηγούς εις τα Ιωάννινα ποιους θεωρώ καταλλήλους ως υπουργούς, τους έδωσα έναν κατάλογον έντιμων Ελλήνων, καταλλήλων δια ν' αναλάβουν τα υπουργεία».

Προηγουμένως ο μάρτυρας είχε πει ότι δεν αναμίχθηκε στο σχηματισμό των κυβερνήσεων κατοχής...

Ο μάρτυρας Ιω. Θεοτόκης, του Λαϊκού κόμματος, καταθέτει ότι οι κυβερνήσεις κατοχής εξυπηρέτησαν τα ελληνικά συμφέροντα. Επαινεί επίσης τη δράση των Ταγμάτων Ασφαλείας για την «εμπέδωσιν της τάξεως» και προσθέτει ότι ανάλογα ευμενή αισθήματα εδοκίμαζε τότε ολόκληρος ο πολιτικός κόσμος της χώρας (!)

Ο Χαρ. Άντωνάτος, τέως γενικός διευθυντής της Λέσχης των Φιλελευθέρων, υπαρχηγός του Βαρδινογιάννη και αρχηγός του ΕΔΕΣ στον Πειραιά, δηλώνει ότι εξακολουθεί να είναι του στενού περιβάλλοντος των Φιλελευθέρων. Καταθέτει ότι πήγε με άλλους του ΕΔΕΣ. το Μάη του 1943, στο Ράλλη και ζήτησαν να ενισχύει τον αγώνα εναντίον των εαμιτών. Ο Ράλλης απάντησε ότι θα τους ενισχύσει. Και πραγματικά παράδωσε όπλα στον ΕΔΕΣ και τον ενίσχυσε με κάθε τρόπο. Επίσης ο Ράλλης έστειλε χρηματικά ποσά στον Ψαρό.

Μάρτ. Εσώσατε αξιωματικούς από βέβαιο θάνατο, όπως τον Παπαγεωργίου.

Ράλλης: Τον Παπαθανασόπουλο:

Μάρτ. Μάλιστα και αυτόν. Η προσπάθειά σας εις Μακεδονίαν και Θράκην υπό τους τρεις Παπαδοπούλους και τον Βαήν ήτο εθνικότατη και πατριωτικοτάτη. Οργανώσατε στρατών εθνικιστών.

Κατόπιν ο μάρτυρας αναφέρει ότι ένας Βούλγαρος κατάσκοπος με το όνομα Σλατάροφ. απομακρύνθηκε με ενέργειες του Ράλλη. αλλά ο Αντωνάτος καταθέτει ότι στο τέλος του Νοέμβρη τον συνάντησε με στολή εθνοφύλακα!...

Πρόεδρος: Το βεβαιώνετε;

Μάρτ. Το βεβαιώ απολύτως, διότι τον είδα με τα ίδια μου τα μάτια.

Συνεχίζοντας ο μάρτυρας λέει ότι ο Ράλλης γνώριζε τα απόρρητα και τα μυστικά του ΕΔΕΣ, διάβαζε και τις επιστολές ακόμα και λειτουργούσε πομπός ασυρμάτου στο Πολιτικό Γραφείο.

Επίτροπος. Μήπως ήτο πομπός της Ασφαλείας αυτός;

Ο μάρτυρας λέει ότι ο ασύρματος έδινε ειδήσεις και πληροφορίες στους συμμάχους και ότι την πρωτοβουλία για την λειτουργία του ασυρμάτου την είχε ο... Ταβουλάρης!...

Τέλος ο μάρτυρας λέει ότι ο Ράλλης εξετέλεσε το καθήκον του προς το Εθνος, την πατρίδα και τον λαόν...

Στην επόμενη συνεδρίαση καλείται ο Νικ. Παπαδόπουλος, συντ/ρχης, υποδιοικητής της 'Ορεινής Ταξιαρχίας.

Ράλλης. Κύριε πρόεδρε, ο Παπαδόπουλος είναι ο πρώτος που συνειργάσθη μετ' εμού δια τον καταρτισμόν των Ταγμάτων.

Ο μάρτυρας λέει ότι ήταν διοικητής της φρουράς του Αγνώστου Στρατιώτου και τον Απρίλιο του 1943 κλήθηκε από το Ράλλη να οργανώσει 2 Τάγματα στην Αθήνα και 1 στη Θεσσαλονίκη. Δέχθηκε και άρχισε τη στρατολογία αξιωματικών και οπλιτών τόσο στην Αθήνα όσο και στην Επαρχία. Στην αρχή στρατολόγησε 400 άνδρες. Η συγκρότηση των Ταγμάτων πήγαινε καλά, αλλά ο Παπαδόπουλος κλήθηκε στο Κάιρο. Το είπε στο Ράλλη ότι θα φύγει και ο Ράλλης του είπε: «Με την ευχή μου και ώρα καλή».
Η στάση του Ράλλη. τονίζει ο μάρτυρας, ήταν Εθνική και πατριωτικοτάτη. 'Εξαίρει επίσης την ανδρεία και τον ηρωισμό των δικαζομένων στρατηγών.

Ο πλοίαρχος του Π.Ν. Αγγ. Μπακόπουλος. σύνδεσμος της κυβερνήσεως Κάιρου και των εδώ αξιωματικών του ναυτικού αναφέρει ότι ο Ράλλης εγνώριζε την ιδιότητά του αυτή και επρόσφερε 1.500 λίρες για τις οικογένειες των αξιωματικών. Ο μάρτυρας λέει ότι παρέδωσε στο Ράλλη Εμπιστευτική Εκθεση της δράσης του στόλου και του ανακοίνωνε ανεπιφύλακτα τις μυστικές κινήσεις του στόλου. Πήγαινε τακτικά στο Ράλλη γιατί είχε απόλυτη εμπιστοσύνη σ' αυτόν.

Ο υπολοχαγός Αλ. Κοντεστάνος. λέει ότι ήταν σε μυστική αγγλική υπηρεσία στην Πάτρα και συνεργάσθηκε στενά με τον κατηγορούμενο Μπακογιάννη, τον Κουρκουλάκο και τον υποστράτηγο Ζερβέα.

Ο γραμματέας του δικαστηρίου διαβάζει έκθεση του γνωστού εθνοπροδότη και δολοφόνου X. Παπαθανασόπουλου, αρχηγού των Ταγμάτων Εύβοιας, από 2 Ιουλίου 1944. για τή δράση του. Η έκθεση αυτή που υπογράφεται και από Γερμανό αξιωματικό. περιγράφει με ωμή κυνικότητα τη δολοφονία των πατριωτών της Εύβοιας, Εξαίρει τη συνεργασία των Ταγμάτων με τους Γερμανούς, αναφέρει σφαγές και καταδιώξεις που προκαλούν τον αποτροπιασμό για τις πρωτοφανείς ωμότητες των Ράλληδων.
«Η συγκίνησίς μου ήτο απερίγραπτος, γράφει ο Παπαθανασόπουλος, όταν είδον τοτς Γερμανούς να έρχονται εις ενίσχυσιν μου εις τόσον κρίσιμον σημείον της μάχης μετά των ανταρτών!...». Κατόπιν λέει με ικανοποίηση και χαρά ότι έπιασε και έστειλε στο Χαϊδάρι και στις φυλακές 350 άνδρες και 15 γυναίκες και 430 κράτησε στις φυλακές Χαλκίδας.

Ράλλης. Εις ποίον εστάλη η έκθεσις αυτή;

Επίτροπος. Έγινε εις τέσσαρα αντίγραφα και το ένα το ελάβετε σεις.

Οι νέοι μάρτυρες υπεράσπισης Γ. Μερτίκας συν/ρχης και I. Καμινόπετρος, γιατρός, εκθειάζουν τους προδότες που κατά τη γνώμη τους, υπήρξαν μεγάλοι πατριώτες και έβγαζαν και... παράνομες εφημερίδες!...

Ο Παν. Παυλάκης, γεν. διευθυντής του υπουργείου Εργασίας, εγκωμιάζει κι αυτός, όπως ήταν φυσικό, όλους τους σφαγιαστές του εργατικού και υπαλληλικού κόσμου.

Ο σύνεδρος Καυκάς υπενθυμίζει τις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις του λαού για τη ματαίωση της επιστράτευσης, τα επεισόδια του υπουργείου Εργασίας όπου δολοφονήθηκαν πολλοί πατριώτες και ρωτάει το μάρτυρα σχετικά. Ο Παυλάκης λέει ότι όταν έγιναν τα επεισόδια είχε... ματαιωθεί η απόφαση για την επιστράτευση.

Καυκάς. Τότε κ. Παυλάκη γιατί δεν ειδοποιούσατε τον κόσμο να μη σκοτωθεί;

Ενας συνήγορος. Οι φασαρίες έγιναν από το ΕΑΜ.

Επίτροπος. Μην τα πάμε έτσι και καταδικάζομεν τας δικαίας εξεγέρσεις του λαού.

Στην απογευματινή συνεδρίαση εξετάσθηκαν οι μάρτυρες Γ. Δρίβας πλοίαρχος Π.Ν. και Αντ. Αθηνογέννης πρώην υπουργός, που είπε ότι: «Ολοι οι υπηρετήσαντες την πατρίδα ως υπουργοί κατά την διάρκειαν της κατοχής υπήρξαν ήρωες και μάρτυρες!... Η κοινωνική πρόνοια που ησκήθη την εποχήν της κατοχής θα αναγραφεί ως μία από τας ωραιοτέρας πράξεις του πολιτισμού μας!» (Θα εννοεί ασφαλώς ο μάρτυρας την πείνα, τους θανάτους και την αθλιότητα).

Εξετάσθηκαν οι μάρτυρες υπεράσπισης Κυρ. Μουσούρος συν/ρχης. Παν. Βαρελάς, δικηγόρος, του δικαστικού της Τραπέζης Ελλάδος. Νικ. Καλφαράκος. δικηγόρος. Λέων. Στεργιόπουλος, υποστράτηγος, Γεώργ. Καλλέργης, πλοίαρχος λιμενικός, Αναστ. Λεμπέσης, διευθυντής γραμμών του υπ. Μεταφορών, Παν. Πετρουτσόπουλος αντ/ρχης και Ηρ. Ζουμπουλάκης συν/ρχης.

Ο τελευταίος κατέθεσε ότι 15 μέρες πριν την απελευθέρωση παρακλήθηκε από τον Μπακογιάννη και άποδέχθηκε την ανασυγκρότηση των Ταγμάτων Ασφαλείας. Έκαμε μια συγκρότηση επιτελική καθώς αναφέρει. των Ταγμάτων και συντονισμό των ενεργειών τους με τη χωροφυλακή και την αστυνομία, για να εξασφαλίσουν την «τάξη» κατά την απελευθέρωση.

Ο μάρτυρας δηλώνει ότι αυτός προσωπικώς ήταν και είναι υπέρ των Ταγμάτων. Στο Μπακογιάννη «διέγνωσε αγνά πατριωτικά αισθήματα».

Μόλις τοποθετήθηκε ο Σπηλιωτόπουλος στρατιωτικός διοικητής ’Αττικής, ο Μπακογιάννης παρέδωσε δια του συν/ρχου Μπαλοδήμου, όλους τους φακέλους, τα έγγραφα και τα αρχεία των σωμάτων ασφαλείας στον Σπηλιωτόπουλο (Ο Παν. Σπηλιωτόπουλος ήταν επίσης δοσίλογος. Διετέλεσε Αρχηγός της χωροφυλακής στα χρόνια της Κατοχής, αν και ήταν αξιωματικός πεζικού).

Μπακογιάννης. Μήπως ηκούσατε αν είχον ιδιαιτέραν συνεννόησιν μετά του στρατηγού Σπηλιωτοπούλου. μέσω ενός ανεψιού του;

Μάρτ. Το ήκουσα.

Ο μάρτυρας υπεράσπισης του Ν. Μάρκου Κ. Λαμπρίας καταθέτει λεπτομέρειες για το σκάνδαλο των 60.000 όκ. τυριού της Αγροτικής Τραπέζης που προοριζόταν να διανεμηθεί στο λαό, αλλά οι Θεοφιλόπουλος και Χορτιάτης, του υπουργείου Επισιτισμού, το αποδέσμευσαν για τους μαυραγορίτες τυρεμπόρους και έτσι πουλήθηκε στη μαύρη αγορά ενώ ο λαός πέθαινε στους δρόμους από την πείνα.

Οι μάρτυρες υπεράσπισης του Πολύζου θεωρούν πατριωτική τη στάση του. όταν παρέδινε την Κέρκυρα στους Γερμανοίταλούς.
Ο Ιω. Γιαννούτσος. υπασπιστής του προδότου υπουργού Δημ. Ασφαλείας, λέει ότι ήταν πατριωτική (!) η υπουργία του Μάρκου.

Ο σύνδεσμος του υπουργείου Γεωργίας με τις ιταλικές και γερμανικές αρχές Φιλιππόπουλος ισχυρίζεται ότι ο Καραμάνος. που ήταν υπουργός στους μαύρους μήνες του '41. όταν πέθαιναν στους δρόμους χιλιάδες άνδρες, γυναίκες και παιδιά εφρόντιζε για τη διατροφή του λαού! «Είχαμε συγκεντρώσει λέει. 780 τόννους λάδι. Οι κατακτηταί πήραν 10.000 όκ.».
Δεν δικαιολογεί όμως τι απέγιναν οι υπόλοιπες ποσότητες. Τη συγκέντρωση των 780 τόννων λαδιού, καταθέτει ο ίδιος, την έκανε από την Πελοπόννησο, υπάλληλος του υπουργείου.

Αποκαλύψεις του ναύαρχου Οικονόμου

Ο μάρτυρας υπεράσπισης άντιναύαρχος Οικονόμου καταθέτει ότι μόλις παραιτήθηκε η κυβέρνηση Τσολόκογλου, τον κάλεσε ο Ιταλός πληρεξούσιος και του ανέπτυξε την κατάσταση. Την επομένη κλήθηκε ο μάρτυρας και από τους δυο πληρεξούσιους Γερμανίας και Ιταλίας oι οποίοι του πρότειναν την αρχηγία του κράτους και το σχηματισμό κυβέρνησης. Αρνήθηκε όμως.

Την άλλη μέρα πήγε στο Συμβούλιο των Αντιστρατήγων και ανέφερε τις συνομιλίες αυτές. «Η Ίντέλιτζενς Σέρβις» συνεχίζει ο Οικονόμου, μετά της όποιας ευρισκόμην εις επαφήν, επληροφορήθη τα διατρέξαντα και ήλθε προς συνάντησίν μου. Παρισταμένων δε των πλοιάρχων Μπακοπούλου, Πεζοπούλου και του λιμενικού Αντωνόπουλου, μου είπεν ΟΤΙ τα εθνικά συμφέροντα της
ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΩ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ. 

Εγώ και πάλιν ηρνήθην. Αργότερον επικειμένης της απομακρύνσεως της κυβερνήσεως Λογοθετοπούλου, με εκάλεσεν ο Ράλλης ν’ αναλάβω την αντιπροεδρίαν της κυβερνήσεως. Εγώ και πάλιν ηρνήθην. Εκλήθην από τους πληρεξουσίους Ιταλίας και Γερμανίας, αλλά και εις αυτούς αντέταξα άρνησιν.
Το βράδυ εκλήθην εις την οικίαν του Ράλλη. Είχε ειδοποιήσει να τον περιμένω, διότι ευρίσκετο εις του Αρχιεπισκόπου. Αργότερον επέστρεψε συνοδευόμενος από τον καθηγητήν Λούβαριν. Ο Ράλλης μου είπε: «Απεφάσισα να σχηματίσω κυβέρνησιν. Έρχομαι από τον Αρχιεπίσκοπον. Ο Μακαριότατος με ηυλόγησε, με ησπάσθη και μου ηυχήθη...»
Είναι σωστά αυτά κ. Ράλλη

Ράλλης. Μάλιστα, ακριβώς όπως τα λέτε.

Ο Ορ. Παπαπαναγιώτου μέλος της διοίκησης της Πανελληνίου Ενώσεως Εφέδρων Αξιωματικών, αποκαλύπτει ότι όταν τον Ιούνιο του 1941 το προεδρείο της Ενώσεως παρουσιάσθηκε στο υπουργικό συμβούλιο και ζήτησε να φροντίσει για την απορρόφηση των ανέργων εφέδρων, ο Μπάκος, υπουργός Εθνικής Αμύνης, τους είπε πώς το καλύτερο που έχουν να κάμουν είναι να πλαισιώσουν μια λεγεώνα και να πάνε να πολεμήσουν στη Ρωσία, στο πλευρό των Γερμανών. Μόνο έτσι οι Γερμανοί θα κάνουν ηπιότερη τη μορφή της κατοχής στην 'Ελλάδα.
Τη λεγεώνα αυτή. ο Μπάκος. πρότεινε να την διοικεί ο υπασπιστής του Βουδικλάρης μ' έναν άλλον αξιωματικό. Ο Λογοθετόπουλος και ο Κοτζαμάνης είχαν υποστηρίξει την πρόταση του Μπάκου. Στο σημείο αυτό ο Μουτούσης λέει ότι συζητούσαν τέτοιο ζήτημα.

Ο μάρτυρας συνεχίζει, ότι το προεδρείο της Ενώσεως Εφέδρων αποχώρησε απ' το υπουργικό συμβούλιο χωρίς να δύσει καμιά απάντηση. Ο Μπάκος ύστερα απ' αυτό ζήτησε κατάλογο όλων των αξιωματικών για να τον παραδώσει στη Γκεστάπο. 
Το συμβούλιο της Ενώσεως αναγκάσθηκε τότε να γίνει παράνομο.

O επίτροπος αναφέρει πως για τη λεγεώνα αυτή είχε μιλήσει σε λόγο του στη Λάρισα και ο Τσολάκογλου, ο όποιος ισχυρίσθηκε ότι το έκαμε για να κολακεύσει τους Ιταλούς.

Ο στρατηγός Πετρίτης καταθέτει ότι ο Μουτούσης τον διόρισε πρόεδρο του 'Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς. Αποκαλύπτεται ότι μετά τη συνθηκολόγηση πήγε στο σπίτι του Μουτούση και του είπε: «Τελείτε πατριωτικόν καθήκον ν' αναλάβετε υπουργός».
Επίσης υπέδειξε στο Ράλλη να πάρει υπουργό το στρατηγό Διαλέτη. Σ' ερώτηση συνηγόρου για την ανακωχή απαντάει: «Πάντες ανεμένομεν ότι θα πολεμήσει ο ελληνικός στρατός επί τίνας ημέρας και θα παραδώσει τα όπλα! Διότι δεν ημπορούσε να νικήσει την Ιταλία! Αϊτή ήτο και η γνώμη του Μεταξά άλλωστε!... Ως εκ τούτου καλώς έπραξαν οι στρατηγοί και εσυνθηκολόγησαν...» *

Ο γραμματέας του δικαστηρίου διαβάζει ένορκη κατάθεση του Κομνηνοΰ Πυρομάγλου της διοίκησης του ΕΔΕΣ.

Ο Ράλλης διακόπτει την ανάγνωση και λέει: «Δεν νομίζω ότι ο τρόπος αυτός των καταθέσεων είναι ο αρμόζων. Οι κύριοι αυτοί θα έπρεπε να έλθουν εδώ να τα πουν. Δία τούτο θ' αναγκασθώ να καταφύγω εις μάρτυρας, που θα επιβεβαιώσουν όσα ελέχθησαν εδώ από τους μάρτυρας Ροδοκανάκην, Αντωνάτον και Βουζουναράν περί της ενισχύσεως που παρέσχον με όπλα, αξιωματικούς και χρήματα προς τον ΕΔΕΣ. Και πηρός τούτο προτείνω τον συν/ρχην Σταύρον Μεταξάν, υπαρχηγόν των δυνάμεων του Ζέρβα. Επίσης θ' αναγκασθώ να κάμω χρήσιν μιας επιστολής. της όποιας δεν ήθελα να κάμω χρήσιν».

Ο γραμματέας διαβάζει την κατάθεση του Πυρομάγλου. στην όποια λέει ότι ο Ηρ. Πετιμέζος μέλος του ΕΔΕΣ, πιάστηκε από τα Ές-Ές με προδοσία του δικηγόρου Μουρίκη. Επίσης πιάστηκαν και άλλοι από την Ειδική 'Ασφάλεια, που τους παρέδωσε στα Ές-’Ες. Αναφέρει ότι οι Παπαθανασόπουλος, Παπαγεωργϊου και άλλοι είχαν διαγράφει από τον ΕΔΕΣ και συνεργάζονταν με τους Γερμανούς και την Ειδική Ασφάλεια. Τα ίδια λένε και οι Ενορκες καταθέσεις του καθηγητή του Πανεπιστημίου Ζέρβα και του Ιω. Ματσούκα.

Ράλλης. Εκπλήσσομαι δια τον τρόπον της εξετάσεως αυτών των μαρτύρων. Ολ’ αυτά που καταθέτουν είναι μυθεύματα. Πρόεδρος του ΕΔΕΣ ήτο ο στρατηγός Πλαστήρας. Ο Στυλιανός Γονατάς εζήτησε δι' εμού την προσέλευσιν εδώ του στρατηγού Πλαστήρα και ενήργησα και εδόθη η άδεια. Δεν ήλθε τότε ο στρατηγός λόγω ασθενείας. Εχω όμως εις χείρας μου έγγραφον, το όποιον και καταθέτω.
Ο Ράλλης καταθέτει τη γνωστή εξουσιοδότηση του Πλαστήρα ότι μόνο ο Στυλ. Γονατάς τον εκπροσωπεί στην Ελλάδα και κανείς άλλος.

Συνεχίζοντας ο Ράλλης καταθέτει ότι ο Ιω. Ματσούκας πήγε στο γραφείο του, όταν ήταν πρωθυπουργός, και επειδή δεν του έκαμε ό,τι του ζήτησε δυσαρεστήθηκε και είπε όσα λέει στην κατάθεσή του.
Για τον Ηρ. Πετιμεζά, λέει ότι αυτός τον αποφυλάκισε. Τέλος για τις καταθέσεις των Ζέρβα, Πυρομάγλου και Ματσούκα λέει: «Όλοι αυτοί είναι ψευδομάρτυρες. Θα προσκομίσω έγγραφα και θ’ αποδείξω την αλήθειαν. Θα παρακαλέσω να κληθεί ο υποδιοικητής του ΕΔΕΣ Σταύρος Μεταξάς, δια ν’ αποδειχθεί ότι παρέσχον πάσαν συνδρομήν εις τον ΕΔΕΣ και οι εδώ εκπρόσωποί του Ροδοκανάκης, Αντωνάτος, Βουζουναράς κλπ. ήσαν εντεταλμένοι για την αποστολή όπλων, αξιωματικών κλπ. στα βουνά.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ
Μοιράσου το :

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © ΙΣΤΟΡΙΑ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger