Αρχική » » Ταγματασφαλήτες, εγκληματίες δοσίλογοι, αστικός κόσμος και ξένοι προστάτες τους. Μέρος 4ο

Ταγματασφαλήτες, εγκληματίες δοσίλογοι, αστικός κόσμος και ξένοι προστάτες τους. Μέρος 4ο

{[['']]}
Το «Πατριωτικό Μέτωπο» του I. Ράλλη

Υπάρχουν ακόμα εκθέσεις της Οργάνωσης «Πατριωτικό Μέτωπο», που πρόεδρος της ήταν ο Εμμανουήλ Λέγγουρδας και από τα Ιδρυτικά του μέλη οι Φίλιππος Πολλάτος, Σταύρος Νικητάκης, Πέτρος Βούρος, Άντώνης Άντωνιάδης, Χρήστος Πρωιόπουλος, Δημήτριος Μωραΐτης, Βασίλειος Ζλάτκος, Άθαν. Μπεάκης, Στ. Μπέλλος καί δεκάδες άλλοι μεγαλόσχημοι «πατριώτες» και «αντιστασιακοί» της Μακεδονίας.

Το «Πατριωτικό Μέτωπο», που είχε συγκροτηθεί στην Κατοχή, με εντολή της κυβέρνησης I. Ράλλη, είχε συγκεντρώσει στις γραμμές του όλο τον «υγιώς σκεπτόμενο» εθνικόφρονα κόσμο της Βόρειας Ελλάδας.
Εκτός από το συνταγματάρχη Χρυσοχόου το συνέδραμε πολύ και ο Γεννάδιος, δεσπότης Θεσσαλονίκης, όπως δείχνει και η σχετική του εγκύκλιος. Το «Πατριωτικό Μέτωπο» προσπάθησε, ενόψει της απελευθέρωσης της Ελλάδας, το 1944 από τους Γερμανούς, να ενώσει κάτω από την καθοδήγησή του, όλες τις οργανώσεις που είχαν οπλιστεί από τους Γερμανούς και τους Άγγλους Έγκς καί Μύλλερ εναντίον του ΕΛΑΣ και του αγωνιζόμενου σκληρά μακεδονικού λαού. Στέγη σ’ όλες αυτές τις προδοτικές οργανώσεις πρόσφερε και ο ΕΔΕΣ. Εχουν δημοσιευτεί ως τώρα αυτούσια έγγραφα του ΕΔΕΣ που αναφέρονται στις προσπάθειες του Ν. Ζέρβα να εντάξει αυτά τα τμήματα στον ΕΔΕΣ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η «Έκθεση πεπραγμένων» που υπογράφεται από τον γνωστό γερμανοτσολιά Λέγουρδα και αναφέρει τις επιχειρήσεις που έκαναν τα τμήματα του λεγόμενου «Πατριωτικού Μετώπου», στο πλευρό των Γερμανών, εναντίον του ΕΛΑΣ και των κατοίκων της μακεδονικής υπαίθρου.

Επίσης αποκαλυπτικό είναι και το έγγραφο της κυβέρνησης του Ι. Ράλλη –που δημοσιεύεται στο βιβλίο του Ν. Καρκάνη που αναφέραμε- προς τις κατοχικές αρχές με το οποίο τις παρακαλεί να διαθέσουν Γερμανούς αξιωματικούς για να εκπαιδεύσουν και να ενισχύσουν το «Πατριωτικό Μέτωπο» Θεσσαλονίκης και τα Τάγματα Ασφαλείας.

Ας μην παραλείψουμε να αναφέρουμε και την άθλια στάση της επίσημης εκκλησίας της Ελλάδας που στάθηκε στο πλευρό της αντίδρασης και ειδικά στην συγκρότηση των προδοτικών ταγμάτων ασφαλείας βοήθησε με όλες τις δυνάμεις. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την επιστολή που έστειλαν στον Χίτλερ στις 26 Απρίλη 1941-δηλαδή μια μέρα πριν μπουν οι Γερμανοί στην Αθήνα- οι ηγούμενοι του "αγίου " όρους, ενώ στην φωτογραφία βλέπουμε Ρασοφόρες μονάδες των ΜΑΥ (Μονάδες Ασφαλείας Υπαίθρου, παραστρατιωτικά αντικομμουνιστικά τάγματα θανάτου) στην περιοχή Γρεβενών-Τρικάλων, την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου, τo 1948

Ας δούμε μια εγκύκλιος του δεσπότη Θεσσαλονίκης, Γεννάδιου, που δίνει εντολή στους Ιερατικούς προϊσταμένους να βοηθήσουν στην επάνδρωση των προδοτικών ταγμάτων ασφαλείας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
Θεσσαλονίκης

Άριθ. Πρωτ. 2127
Θεσ/νίκη 8 ’Ιουλίου 1944

Πρός

Τούς Εύλαβεστάτους Ιερατικούς Προϊσταμένους τών Ιερών Ναών Θεσσαλονίκης.

Εσχάτως τό «Πατριωτικόν Μέτωπον», ’Εθνική Αναγνωρισμένη όργάνωσις προνοούν διά τής διαπαιδαγωγήσεως τής νεολαίας καί τής έμμονής αύτής είς τάς θρησκευτικάς καί Έθνικάς παραδόσεις, πρός τοίς άλλοις σκοποίς αύτού, άπεφάσισεν καί τήν κατάρτισιν όμάδων έξ έφήβων διά τήν έν τοις ναοϊς τήρησιν τής τάξεως κατά τάς μεγάλος έορτάς.

Συνιστώμεν ίνα προτείνητε είς τό γραφεϊον αύτής οδός Κουντουριώτου άριθ. 23 έντός ΙΟημέρου άριθμόν τινα έφήβων φρονήμων νέων έκ τής ένορίας σας, έξ ών θά άπαρτισθώσιν οί πηρήνες τών ένοριακών όμάδων τάξεως, προτρέποντες αύτούς καί παροτρύνοτες ν’ άναλάβωσι προθύμως τήν άνατεθησομένην αύτοϊς ύπηρεσίαν.

Καί ταύτα μέν ούτως εϊητε οί έν Κυρίω ύγιαίνοντες.

+ Θ. ΓΕΝΑΔΙΟΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ  
Μοιράσου το :

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © ΙΣΤΟΡΙΑ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger